Tez Savunma Sınavı Duyuruları

Öğrenci      :Abdurrahman KIROĞLU
Tez Konusu    :Kur’ân’ı Kerim’de Zaman İfade Eden İsimler
Danışmanı  :Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :Temel İslam Bilimleri
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :11.11.2019 Cuma
Sınav Saati    :15:00
Öğrenci      :Bilal KAKIZ
Tez Konusu    :Diyarbakır Mihrapları
Danışmanı     :Doç. Dr. Eyüp NEFES
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :İslam Tarihi ve Sanatları
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :18.10.2019 Cuma
Sınav Saati    :14:00
Öğrenci      :Eser BOLAT
Tez Konusu    :Amasya II. Bayezid Kütüphanesinde Bulunan Üç Adet El Yazması Kur’ân-ı Kerim’de Yer Alan Süslemeler
Danışmanı     :Prof. Dr. Yılmaz CAN
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :İslam Tarihi ve Sanatları
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :18.10.2019 Cuma
Sınav Saati    :11:00
Öğrenci      :Fatma Cansu KARAGÜLLE
Tez Konusu    :İnternet Bağımlılığının ve Kişiliğin Tüketicilerin Satınalma Tercihlerine Etkisi
Danışman     :Dr. Öğr. Üyesi Evrim ERDOĞAN YAZAR
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :İşletme
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :18.10.2019 Cuma
Sınav Saati    :13:00
Öğrenci      : Hami ÖZDEMİR        
Tez Konusu    : Balkan Savaşları Sonrası Osmanlı Ordusunda Yenileşme Hamleleri
Danışman     : Doç. Dr. Mucize ÜNLÜ
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : Tarih
Sınav Yeri    : Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   : 18.10.2019
Sınav Saati    : 10:00
Öğrenci      : Kübra Pınar TURGUT     
Tez Konusu    : Sosyal Sorumluluk Projelerinde Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı
Danışman     : Dr. Öğr. Üyesi Evrim ERDOĞAN YAZAR
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Sınav Yeri    : Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   : 18.10.2019 Cuma
Sınav Saati    : 16:00
Öğrenci      :Nagihan GÜMÜŞ
Tez Konusu    :Türk Süsleme Sanatları Açısından Geleneksel Akçaabat Yöresi Kıyafetleri
Danışmanı     :Prof. Dr. Yılmaz CAN
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :İslam Tarihi ve Sanatları
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :18.10.2019 Cuma
Sınav Saati    :10:00
Öğrenci      :Orkhan MEMMEDOV
Tez Konusu    :Çalışanların Duygusal Zekaları ile Duygusal Emek Stratejileri Arasındaki İlişki: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
Danışman     :Doç. Dr. Gürhan UYSAL
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :İşletme
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :24.10.2019 Perşembe
Sınav Saati    :14:00
Öğrenci      :Pınar KALE
Tez Konusu    :Amasya Beyazit Yazma Eser Kütüphanesindeki 2065 nolu Mesnevi Şerifin Tezhib ve Cilt Sanatı Açısından İncelenmesi
Danışmanı     :Doç. Dr. Eyüp NEFES
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :İslam Tarihi ve Sanatları
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :18.10.2019 Cuma
Sınav Saati    :09:00
Öğrenci      :Rabia DOĞRU
Tez Konusu    :İslam Tarihi ve Sanatları
Danışman     :Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim HAKSEVER
Program Düzeyi  :Doktora
Ana Bilim Dalı  :İslam Tarihi ve Sanatları
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :01.11.2019 Cuma
Sınav Saati    :12:00
Öğrenci      :Salih TÜRKMENOĞLU
Tez Konusu    : Kur!an-ı Kerim'de Muttarid Olmayan zamir Mercileri
Danışmanı     :Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :Temel İslam Bilimleri
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :11.11.2019 Cuma
Sınav Saati    :13:30
Öğrenci      :Serpil YILMAZ
Tez Konusu    :Kırklareli ve Tekirdağ’daki Klasik Dönem Osmanlı Camileri
Danışmanı     :Doç. Dr. Recep GÜN
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :İslam Tarihi ve Sanatları
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :18.10.2019 Cuma
Sınav Saati    :15:00
Öğrenci      :Şükran IŞIK
Tez Konusu    : Beyzade Mustafa Efendi ve Tasavvufi Görüşleri 
Danışmanı  :Doç. Dr. Salih KESGİN
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :Temel İslam Bilimleri
Sınav Yeri    :UZEM Kahverengi Salonu
Sınav Tarihi   :25.10.2019 Cuma
Sınav Saati    :16:00
Öğrenci      :Muhammet BOZKIR
Tez Konusu    :Muhammed Taki Osmani ve ''Tekmiletü Fethi'l-Mülhim'deki Şerh Metodu
Danışmanı  :Doç. Dr. Salih KESGİN
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :Temel İslam Bilimleri
Sınav Yeri    :UZEM Kahverengi Salon
Sınav Tarihi   :25.10.2019 Cuma
Sınav Saati    :15:00
Öğrenci      :Ülkü DAL
Tez Konusu    :Babanzâde Ahmed Naim ve “Mektebi Sultaniye Mahsus Sarf-ı Arabi ve Temrinat” Adlı Eseri
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :Temel İslam Bilimleri
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :11.11.2019 Cuma
Sınav Saati    :11:00
Öğrenci      : Yakup LERMİ           
Tez Konusu    : Teknoparklarda Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine İlişkin Bir Araştırma 
Danışman     : Dr. Öğr. Üyesi Evrim ERDOĞAN YAZAR
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : İşletme 
Sınav Yeri    : UZEM Kahverengi Salon 
Sınav Tarihi   : 25.10.2019 
Sınav Saati    : 13.30
Öğrenci      :Yusuf POLAT   
Tez Konusu    :Elektronik Kütüphane Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi :Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Danışman     :Dr. Öğr. Üyesi Evrim ERDOĞAN YAZAR
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :18.10.2019 Cuma
Sınav Saati    :14:30