Tez Savunma Sınavı

Öğrenci      : Hamza USLU
Danışmanı     : Doç. Dr. Musa ÇON
Tez Konusu    : Uluslararası Spor Organizasyonlarının Ev Sahibi Şehre Olan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Araştırma: 2017 Samsun Deaflympics ve 2018- Terragona Akdeniz Oyunları Örneği 
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : Spor Yöneticiliği
Sınav Yeri    : Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   : 27.02.2020 Perşembe
Sınav Saati    : 12:00
Öğrenci      : Emrah ŞAHİN
Danışmanı     : Mustafa Öner UZUN
Tez Konusu    : Çorum Yöresi Alevi Bektaşi Cem Ritüelleri ve Müzik Pratikleri
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : Gelenksel Türk Müziği
Sınav Yeri    : Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   : 28.02.2020 Cuma
Sınav Saati    : 11:00
Öğrenci      : Abdulsami RAHYAB
Danışmanı     :Doç. Dr. Miraç EREN
Tez Konusu    : Afganistan'ın Halı Ürün İhracatının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : İktisat
Sınav Yeri    : Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   : 21.02.2020 Cuma
Sınav Saati    : 14:00
Öğrenci      : Osman Barış URHAN
Danışmanı     : Prof. Dr. Bozkurt KOÇ
Tez Konusu    : Takma Psikolojik Bağlılık Grubuna Aidiyet ve Fanatizmin Saldırganlık Üzerindeki Rolünün İncelenmesi
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : Psikoloji
Sınav Yeri    : Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   : 21.02.2020 Cuma
Sınav Saati    : 14:00
Öğrenci      : Gülbahar AKALIN
Danışmanı     : Doç. Dr. Musa ÇON
Tez Konusu    : Takım Sporcularının v eBireysel Sporcuların Sportmenlik Davranışları ile Empati Eğilim Düzeylerinin Karşılaştırılması (Ankara İli Örneği) 
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : Spor Yöneticiliği
Sınav Yeri    : Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   : 27.02.2020 Perşembe
Sınav Saati    : 10:00
Öğrenci      : Cemalettin KÖMÜRCÜ
Danışmanı     : Prof. Dr. Fahri SAKAL
Tez Konusu    : Tek Parti Dönemi Türkiyesinde Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçlar Bakımından Vergisi (1943-1946)
Program Düzeyi  : Doktora
Ana Bilim Dalı  : Tarih
Sınav Yeri    : UZEM Mavi Salon
Sınav Tarihi   : 28.02.2020 Cuma
Sınav Saati    : 10:30
Öğrenci      : Maide MEZARCI
Danışmanı     : Doç. Dr. Recep DEMİR
Tez Konusu    : Kur'an'da Haz. İsa Kıssasının Değerler Eğitimi Açısından Tahlili
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : Temel İslam Bilimleri
Sınav Yeri    : UZEM
Sınav Tarihi   : 20.02.2020 Perşembe
Sınav Saati    : 10:30
Öğrenci      : Yalçın KULAÇ
Danışmanı     : Prof. Dr. Serkan ŞEN
Tez Konusu    : Eski Oğuz Türkçesi Dönemine Ait Bir Kur7an Tefsiri (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin)
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : Türk Dili ve Edebiyatı
Sınav Yeri    : UZEM Mavi Salon
Sınav Tarihi   : 06.03.2020 Perşembe
Sınav Saati    : 14:00
Öğrenci      : Ruhan BAYRAK OĞUZ
Danışmanı     : Doç. Dr. Erdal YILMAZ
Tez Konusu    : Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Türkiye'de Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinin Sürdürülebilirlik Raporlarının Gri Standartlarıyla Karşılaştırmalı Analizi 
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : Turzm İşletmeciliği
Sınav Yeri    : UZEM Mavi Salon
Sınav Tarihi   : 27.02.2020 Perşembe
Sınav Saati    : 10:00