Tez Savunma Sınavı

Öğrenci      : Merve AR
Danışmanı     : Prof. Dr. Mahmut AYDIN
Tez Konusu    : İslamofobinin Dini ve Kültürel Kökenleri
Program Düzeyi  : Doktora
Ana Bilim Dalı  : Felsefe ve Din Bilimleri
Sınav Yeri    : Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   : 23.12.2019 Pazartesi
Sınav Saati    : 12:00
Öğrenci      :Nurgül BAYRAM
Danışmanı     :Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim HAKSEVER
Tez Konusu    :Kassa-i Hâtemü't-Tâ'î vü Anter (Gevrek-Zâde Hâfız Hasan) [Çeviri Yazılı Metin]
Program Düzeyi  :Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  :Türk Dili ve Edebiyatı 
Sınav Yeri    :Anabilim Dalı Başkanlığı
Sınav Tarihi   :09.12.2019 Pazartesi
Sınav Saati    :13:00