Tez Savunma Sınavı

Öğrenci      : Öznur AKGÜL
Danışmanı     : Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN
Tez Konusu    : Tarihi Vakıfların Sürdürülebilir Turizm Açısından İncelenmesi: Amasya Şehri Örneği
Program Düzeyi  : Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı  : Coğrafya
Sınav Yeri    : Sınav ertelenmiştir.
Sınav Tarihi   : 
Sınav Saati    : 
Öğrenci      : Cemalettin KÖMÜRCÜ
Danışmanı     : Prof. Dr. Fahri SAKAL
Tez Konusu    : Tek Parti Dönemi Türkiyesinde Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçlar Bakımından Vergisi (1943-1946)
Program Düzeyi  : Doktora
Ana Bilim Dalı  : Tarih
Sınav Yeri    : Sınav ertelenmiştir.
Sınav Tarihi   : 
Sınav Saati    :