OMÜ Enstitülerinin Kapatılması

27 Mart 2020 tarih ve 2319 Karar sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Enstitüleri kapatılarak OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Yeni oluşum sürecinde lisansustu@omu.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.