EKSİK ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI

Öğrenci kimlik kartı eksik basılan öğrencilerimizim kartları basılmıştır. Enstitümüz öğrenci işlerinde teslim almanız gerekmektedir.