İdari Personel

 
 
Yurdagül ALAGİL 
Enstitü Sekreteri
0 (362) 312 19 19 - 1888

• Enstitünün idari işlerinin yürütülmesini sağlamak,
•  Enstitüye bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü  takdirde, Müdürün onayından sonra iş bölümü yapmak ve uygulamak.
• Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Hazırlık Çalışmalarını yapmak
• Oy hakkı olmaksızın Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurullarında raportörlük yapmak.
• Yıllık Faaliyet, Birim Faaliyet, İstenilen Diğer Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi
• Bütçe Hazırlık Çalışmaları
• Gerçekleştirme Görevliliği
• Enstitü Müdürü ve  Müdür Yardımcıları  tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Derya ÖZKURT
Öğrenci İşleri Şefi (Tezsiz Yüksek Lisans)
0 (362) 312 19 19 - 1885


 • Öğrenci İşleri Birimi Koordinasyonu
 • Ön Kayıt Başvuruları almak, kontrol ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak
 • Kesin işlemlerini gerçekleştirmek
 • Lisansüstü Program Müfredatlarını Oluşturma, Açılan Dersler, Ders Kayıtları
 • Mezuniyet İşlemleri

   

Pınar BUDAK
Maaş Tahakkuk

0 (362) 312 19 19 - 1890


 • Akademik ve İdari Personelin Maaş-Tahakkuk İşlemleri yapmak
 • Ek-Ders Ücret Tahakkuk İşlemlerini yapmak
 • Enstitünün ihtiyaçları doğrultusunda satınalma işlemlerini yapmak ve temin etmek
 • Taşınır Kayıt Kontrol

 
Seyit Rıza AKGÜL
Kurullar Kalemi
0 (362) 312 19 19 - 1889

 • Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Disiplin Kurulunun Kurullarının toplantı çağrı, karar ve gerekçeleri hazırlamak
 • Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları  ve Enstitü Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 
Aydın KÖROĞLU 
Öğrenci İşleri (Doktora)
0 (362) 312 19 19 - 1893

 

 
Seçil CENKCİ
Öğrenci İşleri 
0 (362) 312 19 19 - 1884


 

Züleyha ERSEZEN
Özel Kalem
0 (362) 457 60 27   Dahili -1886


 • Özel Kalem
 • Gelen/Giden Evrak Kayıt
 • İç/Dış Yazışmalar
 • Posta ve İletişim İşlemleri
Murat PALA
Yardımcı Hizmetler
0 (362) 312 19 19 - 1895

 • Enstitünün genel işleyişine uygun olarak  verilen iş yerine getirmek.
 • Posta, kargo ve diğer posta evraklarını teslim ve tebliğ etmek.