Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile İlgili Alınan Tedbirler

12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca Yeni Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak tedbirlere ilişkin alınan kararlar gereği; 16 Mart - 05 Nisan 2020 tarihleri arasında üniversitemizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Bu kapsamda; Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 18.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere alınan kararlar ve Üniversitemiz Koronavirus ile Mücadele Komisyonunca belirlenen tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

1- Üniversitemizde eğitim öğretime ara verilmesinin ardından, Üniversite içerisinde yapılması planlanan her türlü toplantı, sosyal etkinlik, seminer, konferans ve sportif müsabakaların ertelenmesine,

2- Kapalı alanlarda yapılacak olan her türlü eğitim faaliyetlerinin durdurulmasına,

3- Eğitime ara verilmesinin sağlık, fen ve mühendislik alanlarındaki staj, 3+1, 7+1 gibi işyerinde eğitim programları ile intörnlük uygulayan programları da kapsamasına,

4- Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencileri hariç her türlü lisansüstü programdaki eğitime ara verilmesine,

5- Doktora tez izleme, yeterlik ve tez savunma sınavlarının ertelenmesine, uzaktan eğitim teknolojileri ile yapılmasına karar verilen yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavlarının karar verildiği şekliyle yapılmasına devam edilmesine,

6- Uzaktan eğitim ile uygulanan önlisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlarda eğitime devam edilmesine, ayrıca ortak dersler tarafından verilen 5i derslerinin uzaktan eğitim ile devam etmesine,

7- Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim öğretimlerin, dijital ortamda sunulmakta olan kısmının sürmesine, sınavlarının ise tatilden sonraya ertelenmesine,

8-Öğrencilerimizin kafile olarak veya bireysel olarak yurtiçi ve yurtdışı seyahat gerektiren her türlü etkinliklerinin ertelenmesine,

9- Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,

10- Yükseköğretim Kurulundan Rektörlüğümüze bildirilen listedeki ülkemize giriş çıkış yapan yabancı öğrencilerin, hareketliliğin belirlenmesi için ilgili birim yöneticilerine iletilerek birim yöneticilerinden, öğrencilerden son 14 günde giriş yapanların belirlenmesinin istenmesine, eğer varsa 14 gün süreyle kendilerini Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde izole etmeleri gerektiğinin, herhangi bir ateş veya öksürük şikayeti varsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin ilgili birimlerce hatırlatılmasının istenmesine,

11- Yurtdışından gelen personel ve öğrencilerimizin 14 günlük karantina uygulamasına özen göstermelerinin sağlanması için birimlere yazı yazılmasına, yurtdışından gelen personelin 14 gün boyunca idari izinli sayılmasına,

12- Birimlerimize değişik programlarla gelen lisansüstü program veya doktora sonrası araştırmacıların ülkeye girişlerinden sonra 14 gün süreyle izole edilmelerinin sağlanması için birimlere yazı yazılmasına,

13- Üniversitemiz tüm birimlerinde görev yapan üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin izin durumlarının ilgili birim amirlerince değerlendirildikten sonra Rektörlükçe karar verilmesine,

14- Kütüphanelerimizin bu süre içerisinde kapalı tutulmasına,

15- Yapılması zorunlu olan akademik ve idari toplantıların elektronik ortamda yapılmasına,

16- İlgili birim yöneticileri tarafından ortak kullanım alanları, girişler, yemekhaneler, servis araçları, yurtlar ve dersliklerin, ayrıca kapı kolları gibi çok sayıda kişi tarafından temas edilen yüzeylerin dezenfekte ettirilmesine, gerekli ekipman ve malzemelerin rektörlük tarafından birimlere ulaştırılmasına,

17- Birimlerdeki özellikle temizlik personelinin hijyen kurallarına uymaları konusunda birim amirleri tarafından uyarılmasına ve bu personellere gerekli eğitimin verilmesine,

karar verilmiştir.

Not: Öğrencilerimizle ilgili alınacak kararlar enstitümüz web sayfasında ve üniversitemiz sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.