Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinden Tez Savunma Sınavı Öncesinde Aranacak Yayın Şartları (Yeni)

Enstitü Kurulu

Karar Tarihi: 30.09.2019

Karar No: 2019/15

Enstitümüz lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerden tez savunma sınavı öncesinde yayın olma şartının aranması konusu görüşüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren savunmaya girmek için tezlerini enstitüye teslim eden öğrencilerde aranmak üzere, öğrencinin alanıyla veya tez konusuyla ilgili olmak koşuluyla tek veya çok yazarlı yayın yapma şartı konulmasına, çok yazarlı yayınlarda öğrencinin ilk yazar olarak yer alması gerektiğine; bu şartın;

Yüksek Lisans öğrencileri için yayımlanmış olması koşuluyla 1 araştırma makalesi veya 1 kitap bölümü veya 1 kitap kritiği ya da sempozyum / kongrede 1 bildiri sunmuş olmalarına;

Doktora öğrencileri için ise aşağıdaki gruplardan birini tercih ederek yayımlanmış olması koşuluyla:

a) 2 araştırma makalesi ya da kitap bölümü

b) 1 araştırma makalesi veya kitap bölümü ile 1 sempozyum / kongre bildirisi,

c) AHCI, SCI, SSCI, SCI-e indeksli dergilerde 1 adet araştırma makalesi yayımlamış olmalarına;

Gerek Yüksek Lisans gerekse Doktorada yayım yapılacak dergilerin ULAKBİM-TR Dizin, ÜAK tarafından belirlenen Alan İndeksleri veya AHCI, SCI, SSCI, SCI-e indekslerinin birinde taranmaları gerektiğine; Sempozyum / Kongre yayınlarında sempozyumların akademik bilim kurulunun bulunması ve öğrencinin, sempozyum programı, katılım belgesi ve bildirinin tam metninin; makalelerde ya da kitap bölümlerinde ise kapak, jenerik ve yayının yayımlanmış tam metninin CD içerisinde tez savunma sınavı müracaatı esnasında Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Enstitüye teslim edilmesi gerektiğine, söz konusu düzenlemenin yürütülmesi ve yayınlarının uygunluğunun değerlendirilmesine Enstitü Yönetim Kurulu’nun yetkili olduğuna oy birliği ile karar verildi.

    **Not:** Öğrencilerimiz ayrıntılı bilgi için tez danışmanları ile görüşmeleri gerekmektedir.