Medya ve İletişim Tezli YL Mülakat Yeri hk.


 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Medya ve İletişim Bilimleri Programı Tezli Yüksek Lisans mülakatı 07.09.2017 (Perşembe) tarihinde saat 11:00'de Ondokuz Mayıs Ünv. İletişim Fakültesi'nde (Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, Çarşamba/SAMSUN) yapılacaktır.

Medya ve İletişim Programı Tezli Yüksek Lisans Mülakat listesi için tıklayınız.

Not: Tezli Yüksek Lisans başvurusu yapan adayların sıramasında 3 Nisan 2017  tarihli   30027 sayılı Resmî Gazete'de   yayınlanarak yürürlüğe giren  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 'nin 11 maddesinin b bendinde geçen " Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır. " hükmü uyarınca işlem yapılmıştır.  Adayların, belirtilen tarih, saat ve yerde T.C. Kimlikleri ile hazır  bulunması gerekmektedir.