LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURUSU MÜLAKAT İLANI (2017-2018 GÜZ Y.Y)


 ⇒ Tezli Yüksek Lisans başvurusu yapan adayların sıramasında 3 Nisan 2017  tarihli   30027 sayılı Resmî Gazete'de   yayınlanarak yürürlüğe giren  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 'nin 11 maddesinin b bendinde geçen " Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır. " hükmü uyarınca işlem yapılmıştır.  Adayların belirtilen tarih ve saatte ilgili Anabilim Dalında  TC kimlikleri ile hazır  bulunması gerektedir.

Doktora Programları  mülakat listesi için tıklayınız...

►Coğrafya programı   için tıklayınız...Tarih 06.09.2017  saat 10.00- Kurupelit Kam. /Fen-Ed. Fak
►Tarih  programı  için tıklayınız.. Alan İçi 06.09.2017  saat 09.00 / Alan Dışı Tarih 07.09.2017  saat 09.00 Kurupelit Kam. /Fen-Ed.Fak
►Türk Dili  ve Edebiyatı  programı    için tıklayınız... 06.09.2017 saat 09.00 Kurupelit Kam ./Fen-Edebiyat Fak.
►Felsefe   programı    için tıklayınız...Tarih 06.09.2017 saat 10.00 Kurupelit Kam ./Fen-Edebiyat Fak
►Arkeloji programı   için tıklayınız...Tarih 06.09.2017 saat 10.00 Kurupelit Kam. /Fen-Edebiyat Fak
►Sanat Tarihi programı  için tıklayınız..Tarih .07.09.2017  saat 10.00 Kurupelit Kam. /Fen-Edebiyat Fak.
►Psikoloji   programı  için tıklayınız...Tarih 06.09.2017 saat 09.00 Kurupelit Kam. /Fen-Edebiyat Fak.
►Sosyoloji programı  için tıklayınız..Tarih .06.09.2017 saat 09.00 Kurupelit Kam./Fen-Edebiyat Fak.
Felsefe ve Din Bilimleri   programı  için tıklayınız...Tarih Tarih 06.09.2017 saat 10.00 Kurupelit Kam. / İlahiyat Fak.
►İslam Tarihi ve Sanatları  programı  için tıklayınız..Tarih 06.09.2017 saat 10 00 Kurupelit Kam./ İlahiyat Fak..
►Temel İslam Bilimleri  programı  için tıklayınız...Tarih 06.09.2017 saat 09.00 Kurupelit Kam. /İlahiyat Fak.
►İşletme  programı  için tıklayınız...Tarih 07.09.2017  saat 09.30 Kurupelit Kam./İİBF Fak.
►Kamu Yönetimi   programı  için tıklayınız...Tarih 06.09.2017  saat 09.00 Kurupelit Kam. /İİBF Fak.
►İktisat  programı için tıklayınız...Tarih 06.09.2017 saat 09.00 Kurupelit Kam. /İİBF  Fak
►Özel Hukuk  programı  için tıklayınız...Tarih 06.09.2017  saat 13.00 Ali Fuat Başgil Kam./Çarşamba/Hukuk Fak.
►Kamu Hukuku  programı  için tıklayınız...Tarih 06.09.2017 saat 15.00 Ali Fuat Başgil Kam./Çarşamba/Hukuk Fak.
►Geleneksel Türk Müziği  programı  için tıklayınız..Tarih 06.09.2017 saat 10.00 Güzel Sanatlar Kam./Devlet Kon.
Spor Yöneticiliği  programı  için tıklayınız.Tarih 06.09.2017  saat 10.00 Kurupelit Kam. /Yaşar Doğu Spor Bil. Fak.
►Kadın Aile Araştırmaları   programı  için tıklayınız...Tarih 07.09.2017 saat 09.00 Kurupelit Kam. /Eğitim  Fak.
►Medya ve İletişim programı için tıklayınız..Tarih 07.09.2017 saat 11.00 Ali Fuat Başgil Kam./Çarşamba/İletişim Fak.
►Turizm İşletmeciliği programı için tıklayınız..Tarih 06.09.2017 saat 10.00 Bafra /Turizm Fak.