İLİŞİĞİ KESİLEN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 28. Maddesinde geçen "Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programı ile ilişiği kesilir." hükmü uyarınca 20.02.2018 tarih ve 211 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararınca işlem yapılan öğrencilere ait liste ektedir. LİSTELER İÇİN TIKLAYINIZ .....

Not :İlişiği kesilen öğrencilerimiz enstiitümüz ile iletişim kurarak "Dilekçe versem sonuç değişir mi? " gibi sorular yöneltmektedirler ancak öğrenci affı çıkmadığı sürece öğrencinin geri dönme şansı bulunmamaktadır. İlişiği kesilen öğrencilerden askerlik tecili bulunan öğrencilerin bağlı bulundukları Askeralma Bölge Başkanlıkları ile  tecil iptalı için gerekli yazışmalar yapılmış olup, öğrencilerin mağdur olmamaları için askerlik şubeleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin aynı veya başka bir programa başvuru hakları bulunmakta olup, 5 yıl içerisinde aynı programa kabul edilmeleri halinde başarılı oldukları derslerden 5 dersi geçmeyecek şekilde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü ile saydırabilirler.