2017-2018 YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MÜLAKAT LİSTELERİ (YENİ)


⇒ Adayların aşağıda belirtilen tarih ve saatte

  • T.C. Kimliği, 
  • Mezuniyet Belgesi, (Doktora mülakat sınavına girecek adaylardan yüksek lisans mezuniyet belgesi olmayanların 14.01.2018 tarihinden önce tez savunma sınavından başarılı olduklarına dair jüri  tutanağı)
  • Lisans Transkript Belgesi,
  • ALES Belgesi
  • Yabancı Dil Belgesi (yüksek lisans için varsa) ile  sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. (e-devlet sisteminden  alınan belgeler kabul edilir)
 
⇒ Adayların mülakat listelerine yapacakları itirazların en geç 21.01.2018 tarihinde saat 23.59'a kadar  aday numarası ve iletişim numaraları ile birlikte sbe@omu.edu.tr.  adresine mail atmaları gerekmektedir.
⇒ 15.01.2018 tarihinde  web sayfamızda yayınlanan ve 16.01.2018 tarihi saat 17.00'a kadar yayınlanan  geçici kontrol listesinde belirtilen eksikliklerle ilgili düzeltme talebinde bulunmayanların mülakat listelerine itirazları dikkate alınmayacaktır.

Doktora programları  mülakat listesi için tıklayınız... 
  •  Doktora sınavları 24 Ocak 2018 Çarşamba saat 10:00'da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır. (Kurupelit Kampüsü)
►Tarih  programı  için tıklayınız.Tarih 23.01.2018 / saat 10.00  Kurupelit Kam. /Fen-Ed.Fak.
►Arkeloji programı   için tıklayınız.Tarih 23.01.2018/ saat 10.00 /Kurupelit Kam. /Fen-Edebiyat Fak
►Sosyoloji programı  için tıklayınız.Tarih 23.01.2018/ saat 10.00( Kurupelit Kam./Fen-Edebiyat Fak.

DEĞERLENDİRME:
Tezli yüksek lisans başvurusu yapan adayların sıralamasında 3 Nisan 2017  tarihli   30027 sayılı Resmî Gazete'de   yayınlanarak yürürlüğe giren  OMÜ-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 'nin 11. maddesinin b bendinde geçen "Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır." hükmü uyarınca işlem yapılmıştır.