2. PROGRAMA KAYITLI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DİKKATİNE


 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile bir yükseköğretim programında bir kaydı var iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıtlanan öğrencilerin iki ve daha sonraki programlara ait katkı paylarının kendilerinin ödeyeceği 25/08/2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hükme bağlanmış, 12. madde ile Araştırma görevlileri bu uygulamadan muaf tutulmuş idi.          
Ancak 22/10/2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/9377 sayılı Bakanlar Kurulunun 11.maddesinin 2. fıkrası ile Araştırma Görevlilerinin muafiyeti kaldırılmış ve birden fazla programda kayıtları var ise katkı payını kendilerinin ödemesi konusunda düzenlemeye gidilmiştir.    
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ekli listelerde isimleri yer alan Araştırma Görevlilerinin2016-2017 yılı için ödeme yapması zorunluluğu doğmuştur. Adı geçen öğrencilere ödemelerinin Akbank'tan öğrenci numarası ödeme yapması gerekmektedir.   Harç Bürosu İletişim: 0362 312 19 19-2084/2085

EKLİ LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ ....