Lisansüstü Kontenjanlar ve Başvuru Koşulları


2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM DUYURUSU
► Kontenjanlar için tıklayınız...
► Başvuru Şartları, Kesin Kayıt Tarihleri ve İstenilen Belgeler için tıklayınız...
► Başvuru formunu görmek için tıklayınız...

NOT: Lisansüstü öğrenci kontenjanlarına engelliler ve/veya birinci derece şehit yakınları  başvuru yapabilirler. Ancak tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınmış kurul raporu ile belgelemek şartıyla yüzde kırk ve daha fazla engeli bulunanlar ile askerlik şubelerinden alınmış birinci derece şehit yakını olduğunu gösterir belge ile başvuru yapabilir. Bu öğrenciler online başvuru yaptıktan sonra gerekli belgelerle birlikte durumlarını belirten raporu da ilgili enstitüye teslim etmelidir.


GEÇİCİ KONTROL LİSTELERİ
► Doktora geçici kontrol listesi için tıklayınız...
Tezli Yüksek Lisans geçici kontrol listesi için tıklayınız...
Tezsiz Yüksek Lisans geçici kontrol listes için tıklayınız...

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN DİKKATİNE
 
Adayların aşağıda belirtilen hususları dikkatle incelemeleri,  hatalı veya eksik bilgi girişi varsa veya eksik belge yüklenmiş ise 16 Ocak 2018 Salı saat 17.00’ ye kadar şahsen ya da elektronik ortamda  sbe@omu.edu.tr adresine belge ve bilgi göndermeleri gerekmektedir.
  1. Bazı adayların, başvuru sistemine beyan ettiği bilgilerin belgelerini (Mezuniyet Belgesi, Transkript, ALES ve Yabancı Dil Belgesi) eksik yüklediği görülmüştür. Eksik belgelerin yukarıda belirtilen adrese elektronik ortamda (Konu: Düzeltme, mail içeriğinde ise aday numarası ile birlikte düzeltilmesini istediği bilgi ve belgsi)  gönderilmesi zorunludur. Belge göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  2. Hatalı puan girişi yapılmış olması durumunda,  düzeltme yapılacak puana ait belgenin yukarıda belirtilen adrese elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Durumun kesin kayıt işlemleri sırasında tespit edilmesi halinde adayın yerine yedek listeden aday kayıt yapmak üzere çağırılacaktır.
  3. Aynı enstitüde en fazla 2 (iki), farklı enstitülerde ise  toplamda 3(üç) anabilim dalına başvuru yapılabileceğinden, bu sayıdan fazla başvuruda bulunan adayların kayıtlanmak istediği en fazla iki programa ilişkin dilekçelerini yukarıda belirtilen adrese elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
           NOT: Adaylar düzeltme isteklerini başvuru sırasında alınan aday no ve başvurduğu program bilgisini belirterek yapacaktır.
           Uluslararası öğrencilerin herhangi bir mail atmasına gerek yoktur.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA MÜLAKAT LİSTELERİ

⇒ Adayların aşağıda belirtilen tarih ve saatte

  • T.C. Kimliği, 
  • Mezuniyet Belgesi, (Doktora mülakat sınavına girecek adaylardan yüksek lisans mezuniyet belgesi olmayanların 14.01.2018 tarihinden önce tez savunma sınavından başarılı olduklarına dair jüri  tutanağı)
  • Lisans Transkript Belgesi,
  • ALES Belgesi
  • Yabancı Dil Belgesi (yüksek lisans için varsa) ile  sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. (e-devlet sisteminden  alınan belgeler kabul edilir)
 
⇒ Adayların mülakat listelerine yapacakları itirazların en geç 21.01.2018 tarihinde saat 23.59'a kadar  aday numarası ve iletişim numaraları ile birlikte sbe@omu.edu.tr.  adresine mail atmaları gerekmektedir.
⇒ 15.01.2018 tarihinde  web sayfamızda yayınlanan ve 16.01.2018 tarihi saat 17.00'a kadar yayınlanan  geçici kontrol listesinde belirtilen eksikliklerle ilgili düzeltme talebinde bulunmayanların mülakat listelerine itirazları dikkate alınmayacaktır.

Doktora programları  mülakat listesi için tıklayınız... 
  •  Doktora sınavları 24 Ocak 2018 Çarşamba saat 10:00'da ilgili Anabalim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır. (Kurupelit Kampüsü)
►Tarih  programı  için tıklayınız.Tarih 23.01.2018 / saat 10.00  Kurupelit Kam. /Fen-Ed.Fak.
►Arkeloji programı   için tıklayınız.Tarih 23.01.2018/ saat 10.00 /Kurupelit Kam. /Fen-Edebiyat Fak
►Sosyoloji programı  için tıklayınız.Tarih 23.01.2018/ saat 10.00( Kurupelit Kam./Fen-Edebiyat Fak.

DEĞERLENDİRME:
Tezli yüksek lisans başvurusu yapan adayların sıralamasında 3 Nisan 2017  tarihli   30027 sayılı Resmî Gazete'de   yayınlanarak yürürlüğe giren  OMÜ-LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 'nin 11. maddesinin b bendinde geçen "Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki ön değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. Değerlendirme sonucunda, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya yazılı giriş sınavına ilanla çağırılır." hükmü uyarınca işlem yapılmıştır.